Apartamenty położone w pięknej okolicy

Apartamenty położone w pięknej okolicy

Gdynia Orłowo

zobacz więcej

Zakupy, rozrywka, gastronomia?

Zakupy, rozrywka, gastronomia?

Jest blisko

zobacz więcej

Wygoda, komfort i bezpieczeństwo.

Wygoda, komfort i bezpieczeństwo.

Nasze apartamenty

zobacz więcej

Idealne miejsce na

Idealne miejsce na

Aktywny wypoczynek

zobacz więcej

Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Trójmiasto na wyciągnięcie ręki

zobacz więcej

Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW W „ KLIF APARTAMENTACH”
 

 §1
Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów w „Klif Apartamentach” mieszczących się przy ul. Przebendowskich 40 w Gdyni.
 2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

§2
Rezerwacja

 1. Rezerwacji można dokonać drogą elektroniczną pod adresem  ap@interia.eu z zapytaniem o dostępność apartamentu w określonym terminie.
 2. Poprzez portale internetowe takie jak: booking.com., Airbnb.
 3. Telefonicznie w godz. od 800 do 2100 pod numerem +48 517 547 607. Dane, które należy podać to: data przyjazdu i wyjazdu, wybrany apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
 4. Po weryfikacji terminu i dostępności apartamentu rezerwacja jest potwierdzana mailem na wskazany adres z informacją o wysokości należności, terminu płatności oraz numerem konta, na który należy dokonać wpłaty stanowiącej 30% całkowitej kwoty wynajmu apartamentu. Po zaksięgowaniu zaliczki wynajmujący ostatecznie potwierdza rezerwację.
 5. W przypadku braku wpłaty zaliczki w ciągu 72 godzin rezerwacja zostaje anulowana.Pozostałą kwotę czyli 70% należności najemca wpłaca na wskazany rachunek bankowy na 3 dni przed rozpoczęciem wynajmu.
 6. Najemca może odwołać rezerwację do 30 dni przed planowanym terminem przyjazdu, bez ponoszenia kosztów rezerwacji.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 8. Najemcy nie przysługuje prawo zwrotu kosztów całkowitego wynajmu w przypadku nie przyjechania.                        

§3
Usługa wynajmu apartamentu

 1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. za media tj. gaz, prąd, woda, internet oraz sprzątanie końcowe.
 2. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na osobę.
 3. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych/osoba.
 4. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni apartament jest sprzątany raz w tygodniu, co obejmuje również wymianę kompletów pościeli i ręczników.

§4
Ogólne warunki najmu

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. W apartamencie nie może być zakwaterowana większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 2200 do godziny 600.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu.
 7. W przypadku wystąpienia szkody, należy niezwłocznie po jej stwierdzeniu powiadomić właściciela lub administratora „Klif Apartamentów”.
 8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów.
 9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione ! W przypadku złamania zakazu palenia papierosów Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
 11. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
 12. Organizowanie w apartamencie imprez o charakterze rozrywkowym jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł .
 13. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w czasie pobytu spowodowane hałasem, brakiem dostawy mediów nie spowodowanymi winą wynajmującego oraz innymi zdarzeniami
 15. Dokonując rezerwacji apartamentu, najemca akceptuje wszystkie powyższe warunki rezerwacji i pobytu.

§5
Przyjazd, odbiór kluczy i płatność

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1500 i kończy o godz. 1100 dnia następnego.
 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 1500 do godziny 2200 .
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną godzinę , Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie właściciela lub administratora „Klif Apartamentów”. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 4. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty płatniczej i jej daty ważności. W przypadku braku karty płatniczej wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 400 zł. Kaucja jest zwracana podczas wymeldowania. Dane z karty płatniczej lub kaucja są zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń, o których mowa w § 4 pkt 6.

§6
Siła wyższa 

 1. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmujący, a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]